Posts tagged AVL

Betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV

Al het OV rijdt op tijd in verkeersmodellen. Huidige, state of the art, verkeersmodellen houden namelijk geen expliciete rekening met de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering van OV, terwijl het door reizigers als één van de belangrijkste aspecten wordt gezien. Een onbetrouwbare dienstuitvoering leidt tot extra reistijd en een onzekere aankomsttijd. De verwachting is dan ook dat reizigers lagere kosten ervaren als zij gebruik maken van een meer betrouwbare reisoptie. Om dit aspect mee te kunnen nemen in een verkeersmodel, wordt in dit paper een driestappenplan gepresenteerd, gebruik makend van data over de gerealiseerde dienstuitvoering uit GOVI. Deze drie stappen bestaan uit het bepalen van de rijtijdspreiding van de voertuigen, het bepalen van het effect op wacht- en in-voertuigtijd en uiteindelijk het bepalen van het verwachte effect van onbetrouwbaarheid op de gemiddelde reistijd per reiziger. Deze benadering is succesvol getest op het verkeersmodel van de regio Utrecht: door het toevoegen van betrouwbaarheid als kenmerk van de OV lijnen in het model, is de verklarende waarde van het model toegenomen, doordat resultaat voor kalibratie 18% dichter bij de telcijfers komt. Doordat betrouwbaarheid nu als kenmerk van het OV netwerk wordt meegegeven, is het mogelijk om verbeteringen in de betrouwbaarheid expliciet mee te nemen als modelvariant. Dit biedt mogelijkheden voor het evalueren van maatregelen die niet zo zeer de snelheid van het OV beïnvloeden, maar wel de betrouwbaarheid. De modelresultaten kunnen bijvoorbeeld input zijn voor een maatschappelijke kosten-baten analyse. Verbeterde betrouwbaarheid heeft immers substantiële maatschappelijke baten tot gevolg. Het driestappenplan is de eerste aanpak én toepassing wereldwijd van het meenemen van onbetrouwbaarheid in verkeersmodellen. We verwachten dan ook het aantal toepassingen snel te kunnen uitbreiden de komende tijd.

Lees het hele CVS artikel hier

of

Artikel Verkeerskunde 2014

Big data opportunities to enhance public transport

New promising Big Data sources are becoming available in the Public Transport industry, via for instance Intermodal Transport Control Systems (ITCS). This data provides insights into both passenger flows and vehicle performance and is of great help to optimize public transport services. The data enables to evaluate ridership and compare it with use of other modes as car and bike traffic. In addition, whatif- predictions are possible to gain insights into expected level of cost coverage, service and ridership and to finally optimize the services.

Read more: ITCS and Big Data (IT TRANS2014)

Optimizing Public Transport Planning and Operations Using Automatic Vehicle Location Data: The Dutch Example

There is a growing pressure on urban public transport companies and authorities to improve efficiency, stemming from reduced budgets, political expectations and competition between operators. In order to find inefficiencies, bottlenecks and potentials in the public transport service, it is useful to learn from recorded operational data. We first describe the state of publicly available transit data, with an emphasis on the Dutch situation. The value of insights from Automatic Vehicle Location data is demonstrated by examples. Finally, a software tool is described that makes quick comprehensive operational analysis possible for operators and public transport authorities, and was able to identify several bottlenecks when applied in practice.

Read more: Paper MT ITS Dresden Van Oort

The value of enhanced service reliability of public transport

Service reliability is an important quality characteristic in public transport. However,
in cost-benefit analyses (CBA), this quality aspect is rarely taken into account explicitly.
It is more common to calculate vehicle indicators (e.g. punctuality) instead of passenger
focused metrics. In this paper, we demonstrate how to calculate the passenger impacts of
service unreliability. In an actual case, the replacement of a bus line by a light rail line in Utrecht, we proved that our method is valuable and can be applied directly into practice.  By calculating the benefits of the improved service reliability of the proposed light rail line, which were about 2/3 of all benefits, the cost benefit ratio was positive, which convinced the Dutch Minister of Infrastructure and Environment to support the project by €110 million.

Read the full paper: RailCopenhagen 2013 Value of service reliability paper Van Oort

© 2011 TU Delft