Posted in February 2015

Short Courses in Public Transport Planning

A practical guide to strategic and operations planning, network design, economic, appraisal methods, data collection, performance measurement, market forecasting and priority for bus, tram and rail services. in association with the Delft University of Technology, Dept. Transport&Planning, Institute of Transport Studies Monash University Iand Transport Research Centre, University of Auckland.

The first succesful trainings were held 26 January to 30 January, 2015 in Delft.

Part I
A practical guide to operations planning, market forecasting and economic appraisal methods for the development of bus and tram services. Key issues addressed at this short course are: Frequency determination; Timetable development; Vehicle scheduling; Demand forecasting; Service reliability management: Financial and economic appraisal of transit route development projects: Performance measures.

Part II
A practical guide to strategic and operations planning, network design, data collection, performance measurement and priority design for bus, tram and rail services. Key issues addressed at this short course are: Strategic perspectives; Network and route design; Data collection and analysis; Interaction with land-uses; Route choice and passenger flow forecasting; Priority for on-road public transport; Operations planning and crew scheduling; Network structure analysis.

Find more information here

Nieuw boek: Investeren in de stad; lessen uit 47 light rail projecten

Dit boek is een pleidooi voor investeren in de stad door middel van hoogwaardig OV, en in het bijzonder light rail. De economische en sociale betekenis van steden is groter dan ooit, terwijl het belang van duurzame ontwikkeling in toenemende mate wordt onderkend. Stedelijke bereikbaarheid per rail of met hoogwaardig busvervoer biedt bij uitstek mogelijkheden voor de totstandkoming van succesvolle steden. Dergelijke steden zijn goed bereikbaar, hebben een hoge ruimtelijke kwaliteit en hun economie gedijt binnen optimale infrastructurele condities. Succesvol ontsloten en verbonden met hun omgeving kunnen deze steden hun sociale barrières slechten en met hun infrastructuur uitstootvrije, duurzame mobiliteit faciliteren.

In Nederland is de afgelopen jaren gewerkt aan een reeks stedelijke OV-projecten. Met wisselend succes. Veel nieuwe stedelijke railinfrastructuur is gerealiseerd, maar veel projecten zijn ook mislukt, soms zelfs na jarenlange voorbereiding. In dit boek worden 47 casussen tegen het licht gehouden, waaronder drie grote projecten in Nederland: RandstadRail in de stedelijke regio van Rotterdam en Den Haag, Uithoflijn in Utrecht en de Groningse RegioTram. Uit het slagen en falen van deze projecten zijn lessen te leren waaraan geen enkele bestuurder, politicus, ambtenaar en wetenschapper zich kan onttrekken.

Het boek ‘Investeren in de stad. Lessen uit 47 light rail projecten’ van Rob van der Bijl, Bert Bukman en Niels van Oort is een uitgave van Milete Media.
Het geïllustreerde boek telt 174 pagina’s en kost € 34,50. Het is te bestellen via robvanderbijl@gmail.com

© 2011 TU Delft