Posted in March 2015

Opportunities and challenges for automated vehicles (individual, public and freight transport)

Since several years many developments regarding self-driving, automated vehicles (AVs) take place. Within the coming years it is expected that automated vehicles are becoming part of our transportation system. Therefore it’s becoming more and more important for policy makers to get insights into the state-of-the-art developments around AVs, in order to foster applications of AVs which are promising from a societal point of view and to take these developments into consideration during the decision-making process.

Definition and function of automation
Automation in this study refers to the transport system including all of its components, such as vehicles, drivers, users, infrastructure, information systems and applications. The level in which the driver is still ‘in the loop’ is used in order to discriminate between the different levels of vehicle automation: driver assistance (level 1), partial automation (level 2), conditional automation (level 3) and high/full automation (level 4).
In this study, our aim is to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats related to different applications of automation for autonomous private vehicles, freight transport and handling, and public transport. The potential of different applications of AVs in the Zuidvleugel in this study is strictly considered from a societal perspective (demand driven), in which AVs have a societal contribution to answer challenges the Zuidvleugel will face the upcoming years. Each application of automation is analyzed based on its functional ability to contribute to more agglomeration power of the Randstad Zuidvleugel, which in turn can improve the position of the Randstad Zuidvleugel relative to other European metropolitan areas.

Conclusions
We can conclude that a variety of (developments of) applications of automation exist in the Netherlands and worldwide regarding autonomous vehicles, freight and public transportation. We see several opportunities for the Zuidvleugel to benefit from these developments. Some of them are relevant for the short term (4 years), whereas other developments need more time to may be applied.

Read more: Essay TU Delft and Presentation workshop automated vehicles

Kosten en baten van robuustheid en comfort in OV modellen

Verstoringen in het openbaar vervoer hebben een grote impact op reizigers. Zowel reizigers, overheden als politiek hechten daarom veel belang aan robuust openbaar vervoer. Ondanks dit belang was tot nu toe niet bekend wat de (maatschappelijke) kosten van verstoringen in het OV zijn. Bij mogelijke maatregelen ter verbetering van OV robuustheid zijn vaak alleen de kosten bekend, terwijl de maatschappelijke robuustheidsbaten ervan tot op heden onbekend waren.
Wij hebben een methodologie ontwikkeld waarmee we, ondersteund door OV verkeersmodellen, de maatschappelijke kosten van onrobuust OV, en de maatschappelijke baten van robuustheids–maatregelen, kunnen kwantificeren. Wij bekijken OV robuustheid vanuit een reizigersperspectief. Tot op heden wordt robuustheid door wetenschap en praktijk vaak per vervoerder, of per netwerkniveau, benaderd. Wij richten ons echter op robuustheid van multi-level OV netwerken, waarbij we alle OV netwerkniveaus, alle OV modaliteiten van alle vervoerders integraal analyseren. Door simulatie van verstoringen in een multi-level OV model kunnen we in kaart brengen in hoeverre het totale OV netwerk in staat is om, vanuit de reiziger bezien, een verstoring op een bepaald netwerkniveau op te vangen.
Een belangrijk aspect bij grote verstoringen in het OV is het gereduceerde comfort op alternatieve routes. Door een verstoring kan grote drukte ontstaan op resterende routes die in het multi-level netwerk beschikbaar zijn, wat leidt tot verminderd reiscomfort, en waarbij reizigers soms zelfs niet met het eerste voertuig meekunnen. Dit comfort- en capaciteitseffect wordt tot op heden nauwelijks meegenomen in OV verkeersmodellen. Recente ontwikkelingen in het softwarepakket OmniTRANS maken het echter mogelijk om deze effecten mee te nemen bij het modelleren van verstoringen, waardoor de maatschappelijke kosten van discomfort gekwantificeerd kunnen worden. Het niet meenemen van deze post kan leiden tot substantiële onderschattingen van de maatschappelijke kosten van verstoringen.
Onze methodologie kwantificeert, door nieuwe toepassingen van OV verkeersmodellen, naast de kosten ook de baten van mogelijke robuustheidsmaatregelen. Hiermee ondersteunt en rationaliseert onze methodologie besluitvorming van vervoerders en OV autoriteiten.

De presentatie vind je hier: Platos 2015

© 2011 TU Delft