Posts in category Uncategorized

Iedereen mobiel, vanzelfsprekend!

Interessante documentaire (~27 min) van Lisette de Lijster de Raadt van Stroomlijn over kansen van publieke mobiliteit, m.m.v. reizigers, bestuurders en wetenschap: Iedereen mobiel: vanzelfsprekend!.

“De kracht van publieke mobiliteit is dat we niet suboptimaal per vervoerswijze plannen en ontwerpen, maar dat we ov, actieve mobiliteit, deelmobiliteit en doelgroepenvervoer zo ver als mogelijk integreren op zoek naar een optimum dat past bij de mensen én de maatschappij. De meeste concepten zijn niet per se nieuw, maar in combinatie met de huidige technologie, biedt het ongekende mogelijkheden, om doelen op het gebied van mobiliteit, ruimte, duurzaamheid en inclusiviteit te realiseren. Op weg naar meer nationaal geluk!”

Meer achtergronden en bronnen over ons onderzoek naar inclusieve mobiliteit en integratie OV en deelmobiliteit, naast het bezoek aan Bogota:

Inclusive mobility, accessibility for all | Infographic en en onderzoeksartikelen

Integratie deelmobiliteit en openbaar vervoer | Infographic en onderzoeksartikelen

Fiets en OV integratie| Infographic en onderzoeksartikelen

Experts arrive in Bogotá to contribute to the construction of efficient mobility

Bogota, een voorbeeld voor een inclusieve en duurzame stad | Verkeerskunde

Mobiliteit van de toekomst| ProRail Podcast

Inclusief ov: van theorie naar praktijk | OV Magazine

De HugoHopper opent alweer een nieuwe lijn in Noord-Holland | Trouw

Hubs en deelmobiliteit | NPO Radio 1

Subsidie voor onrendabele lijnen op het platteland? | Brabants Dagblad

Stijgende vervoersarmoede | KRO/NCRV Lief Gebaar

Wegvallen busritten heeft grote gevolgen voor deze GGZ-instelling | EenVandaag

De auto de wijk uit, dat is nog niet zo makkelijk

Wouter van Noort schrijft in NRC over autoluwe straten. Onderzoek laat  de belangrijkste voorwaarden voor succes zien: Goede ruimtelijke inrichting en betrokkenheid van bewoners en gebruikers. Daarnaast is een volwaardig alternatief cruciaal en dat is meer dan een haltepaal op de hoek. In ons onderzoek proberen we te ontrafelen hoe een volwaardig alternatief in de vorm van OV en deelmobiliteit eruit zou moeten zien. Dat begint met de voorkeuren en gedrag van verschillende groepen reizigers om daar vervolgens een passend aanbod op te ontwerpen, incl. hoogwaardig ov, mobiliteitshubs en deelmobiliteit.

Zie de volgende publicaties voor meer inzichten en bronnen:

Dé deelauto-gebruiker bestaat niet | OV-Magazine

Gedeelde micromobiliteit in voor- en natransport van/naar OV | CVS congres

Hubgebruiker als uitgangspunt voor ontwerp | OV Magazine

Micromobiliteit en openbaar vervoer | Infographic en onderzoeksartikelen

Fiets en trein | Infographic en onderzoeksartikelen

Google, wat is een hub? | Blogserie over hubs

De kans voor fiets+trein | Blogserie over fiets en trein

TRB 2024

Find our TRB 2024 annual meeting contributions below:

De Ridder, T., Van der Stok, Farah, Van Oort, Van Arem (2024), Multi-Objective Stop Location Optimisation Model for Minimising Social, User, and Operator Costs in Urban Tram Systems | PAPER | POSTER

Bruno, M., Kouwenberg, Van Oort (2024), Evaluating How Transportation Policy Addresses Transport Related Social Exclusion: A Novel Method Applied to the Amsterdam Transport Region | PAPER | POSTER

Onderzoeksagenda / Research agenda

In het openbaar vervoer is nog maar weinig bij het oude. Ontwikkelingen als elektrificatie, automatisering en deelmobiliteit hebben hun impact op vraag én
aanbod. Behalve vlot en veilig moet het ov ook groen en inclusief zijn. En dan is er de nog altijd voelbare impact van covid-19. Om op dit speelveld de juiste keuzes te maken, heeft het ov nieuwe inzichten en nieuwe tools nodig. Zie hiervoor mijn (geactualiseerde) Onderzoeksagenda.

The world of public transport is changing rapidly. Developments such as electrification, automation, and shared mobility have had an impact on both demand and supply. Besides being smooth and safe, public transport must now also be green and inclusive. And then there is the still tangible impact of Covid‑19. To make the right choices in this evolving landscape, we need new knowledge and new tools. Find my (updated) Research Agenda.

Hubs en deelmobiliteit

Lab contributions at the CVS congress

The Smart PT Lab made the following contributions to the Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in Brussels (23-24 Nov 2023):

Potential Impacts of Shared Bike-Transit Integration on Equity in Job Accessibility

Quanyi Wang, Hans Voerknecht, Matthew Bruno

Paper (EN) en Presentatie

Vervoersarmoede op wijkniveau in de metropoolregio Amsterdam: Relevantie van sociaaleconomische- en gebouwde omgevingsfactoren

Thijs Bon, Matthew Bruno, Niels van Oort

Paper (NL) en Presentatie

Reizigersvoorkeuren voor (nieuwe vormen van) voor- en natransport naar stations en OV-haltes

Nejc Geržinič, Mark van Hagen, Niels van Oort

Paper (NL) en Presentatie

De deelscooter trein combinatie: Factoren die het gebruik als voor- en natransportmiddel beïnvloeden

Gert de Wit, Cathelijn Dijk en Niels van Oort

Paper (NL) en Presentatie

Inclusive mobility

Learn more about our research and findings regarding inclusive mobility:

Download the infographic HERE

References

  1. Bruno, M., and N. Van Oort (2023) The ten dimensions of transport related social exclusion, position paper
  2. Bruno, M., Kouwenberg, M., & van Oort, N. (2024). Evaluating How Transportation Policy Addresses Transport Related Social Exclusion: A Novel Method Applied to the Amsterdam Transport Region. Transportation Research Board.
  3. Van Oort, N., R.A.J. vd Bijl, F.C.A. Verhoof (2017), The wider benefits of high quality public transport for cities, European Transport Conference, Barcelona.
  4. Bon, T., Bruno, M., & van Oort, N. (2023). Transport poverty in the Amsterdam metropolitan area: Relationships with socioeconomics and the built environment at the neighborhood level. (thesis; paper under review).
  5. Durand, A., Zijlstra, T., van Oort, N., Hoogendoorn-Lanser, S., & Hoogendoorn, S. (2022) Access denied? Digital inequality in transport services, Transport Reviews, 42:1, 32-57
  6. Dixit M., Chowdhury S., Cats O., Brands T., van Oort N. and Hoogendoorn S. (2021). Examining circuity of urban transit networks from an equity perspective, Journal of Transport Geography, Volume 91, 102980.
  7. Durand, A., Zijlstra, T., Hamersma, M., van Oort, N., Hoogendoorn-Lanser, S., & Hoogendoorn, S. (2023). “Who can I ask for help?”: Mechanisms behind digital inequality in public transport. Cities, 137, 104335
  8. Van Luven, M., N. van Oort, O. Cats, M. Bruno, M. Kouwenberg (2023), How to achieve an equitable distribution of accessibility by evaluating and modifying public transport networks: a comparison of accessibility distribution principles in the Netherlands, European Transport Conference, Milano.
  9. Durand, A., Hamersma, M., Rienstra, S. (2023). Use and perceived effects of digital travel information for car and public transport travel. Brochure. The Hague: Netherlands Institute for Transport Policy Analysis (KiM).
  10. Durand, A., Zijlstra, T., Hamersma, M., van Oort, N., Hoogendoorn-Lanser, S., & Hoogendoorn, S. (2023). Fostering an inclusive public transport system in the digital era: an interdisciplinary approach. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Volume 22, 100968.

Gratis ov?

De plannen om de trein in de spits veel duurder te maken, riep o.a. de tegenreactie op voor gratis ov.

OneWorld schreef dit stuk over deze vraagstukken, inclusief kleine bijdrage van mij. Hieronder deel ik nog enkele extra punten.

Gratis ov klinkt sympathiek, maar leidde tot nog toe nergens tot (de vaak verwachte) grote verschuiving van auto naar ov. Er worden wel veel extra kilometers gemaakt, vaak ten koste van fietsen en lopen, en de kosten zijn vaak hoog. Die benodigde investering kan dan niet voor verbeteringen v.w.b. ov infrastructuur of exploitatie worden gebruikt.

Effectievere maatregelen voor een inclusiever en duurzamer mobiliteitssysteem bestaan zowel aan de ov als auto-zijde: meer snelle, comfortabele, betrouwbare verbindingen enerzijds en bijv. kilometerheffing anderzijds.

Betaalbaarheid is essentieel voor een inclusief mobiliteitssysteem, maar betaalbaar is niet hetzelfde als gratis voor iedereen. Gratis OV kan wel zinnig zijn, maar dan voor specifieke groepen en locaties, zoals we al zien voor bijvoorbeeld studenten of bepaalde groepen in Nederlandse steden. Soms is het makkelijk maken van reizen, geen gedoe voor kiezen en kopen van een kaartje, een goed argument voor gratis ov.

Het idee voor veel duurdere treinkaartjes in de spits is vanuit economisch perspectief te begrijpen (het beprijzen van schaarste), maar minder als we ov ook vanuit een maatschappelijke perspectief, zoals duurzaamheid of inclusiviteit, bekijken. Niet iedereen heeft invloed op zijn of haar reismoment of kan thuiswerken. Als de ov spits duurder wordt en de autospits niet, is er ook een verschuiving naar de auto te verwachten.

Kortom, liever goed en betaalbaar ov dan gratis ov!


The future of public transport

Every year in the advanced public transport course, students write an essay on the future of public transport. Passenger association ROVER selects the best one according to the passengers’ perspective. The authors of the winning essay are invited to record a podcast with Geert Kloppenburg in his Metroplitan Podcast series.

2022

Find the winning essay of Hugo Odijk and Tim de Ridder: HERE

Listen to their podcast: HERE

2021

Find the winning essay of Monica van Luven and Stavros Xanthopoulos: HERE

Listen to their podcast: HERE

Student views and research results

© 2011 TU Delft