Posts tagged automated vehicles

Podcast Mobility Innovators: Human-centered design for Smart Public Transport

Technology and New mobility are reshaping urban transportation in cities. Human-centric design is key to the quality of life in cities, putting people at the heart of urban transport planning. All stakeholders, including academia, will play a key role to reshape the future of mobility.

Listen to the podcast of Mobility Innovators with Niels van Oort:

04:00 Service reliability in public transport

07:40 About Smart Public Transport Lab at Delft University

14:00 How to run LRT system in the cities efficiently

20:20 Digital Inequality in Transport Services

28:50 Tesla predication on Self Driving Vehicles

34:50 MaaS from the passengers’ perspective

38:30 First & Last miles connectivity

44:54 Use of Big Data to improve services

49:05 Role of academia in the new world

Find more details about the discussed topics here:

Digital inequality (literature review paper)

Service reliability (podcast and papers)

5E model of wider impacts of public transport (book chapter 6, page 112-)

Light rail, lessons from 61 cities (book)

Bicycle+transit combination (podcast+papers)

Automation in public transport: Lessons learnt from pilots and research

Find the presentation by Bart van Arem and Niels van Oort at the Conference on
Autonomous Vehicles and Public Transport in Europe HERE

More details in this paper by Irene Zubin et al. HERE and work by Martijn Holtestelle HERE

The future of public transport in the era of emerging modes

Due to societal and technological trends and developments, new modes (will) emerge. In this workshop at the Urbanism Next Europe conference, Maaike Snelder (TNO/TU Delft), Maria Alonso-Gonzalez (KiM) and Niels van Oort (TUDelft) shared their research findings about on-demand pooled services, autonomous shuttles and share bicycles and discussed about their contribution to the future of public transport.

Find the presentations, including references, here:

Introduction

On-demand pooled services

Autonomous shuttles

Shared bicycles

Workshop Future of Public Transport @Forum ISTS

Due to societal and technological trends, our mobility system and patterns might change. New modes are entering (and leaving) the market, while conventional modes are improved. In this workshop we looked to the future of public transport from the perspective of authorities and operators. The city of The Hague and the Dutch railways (NS) shared their visions on the public transport of the future.

Find the general workshop presentation HERE

Find the presentation of Emile Jutten (City of The Hague) on the national and regional vision on public transport HERE and an animation of the vision HERE

Find the presentation of Mark Oldenziel (NS) on the short term innovations and plans of the railways HERE and an animation of the vision HERE

Autonomous vehicles meet Public Transport: the future of automated vehicles in public transport

The technology of automated vehicles is developing rapidly and the vehicles offer a lot of benefits. They claim to be safer, more environmentally friendly and they can provide transport for everyone, including people who currently don’t have access to transportation. The focus seemed to be on the development of automated private vehicles, but the focus seems to shift from private transportation to automated public transportation.

The Netherlands has been pro-active in testing automated vehicles on public roads. This paper gives an overview of the projects and pilots with automated vehicles as public transport in the Netherlands as well as the remaining research questions. Also, preliminary results of passenger related studies regarding expected ridership and perception are discussed in this paper. Information was gathered by performing desk research and conducting interviews with twelve public transport authorities. During these interviews we spoke about threats and opportunities as well as feasibility, visions and knowledge gaps. Subsequently we spoke about what the future of public transport would look like and how we can anticipate on these upcoming technologies. Lastly we asked about (future) pilot locations with automated vehicles. These locations are included on a map of the Netherlands.

In many places in the Netherlands there is or has already been experiments with automated vehicles (3 – 4). These pilots, experiments or demonstrations are often focused on the technical aspects. However, the challenges regarding the deployment of an automated vehicle extends beyond the technical level. The interviewed parties indicate that it is important to focus, with the upcoming pilots, more on the traveler and the position of the vehicle within the existing public transport network. The interviewed parties stress that it is important to think about the long-term implementation.

The current public transport contracts as we know them, will likely change with the arrival of automated vehicles. Concessions are already becoming more flexible and space is created to experiment with new concepts such as automated vehicles. During a concession, it is possible to experiment alongside the established service and a transition path can be mapped out. Tendering an automated shuttle has not (yet) taken place in the Netherlands (5). The public transport authorities are clear about the future: automated vehicles in public transport do not come with a ‘big bang’ but will gradually find their way.

Check the ETC presentation of Reanne Boersma, Arthur Scheltes and Niels van Oort HERE

Automatische voertuigen; kans of een bedreiging voor het OV in Nederland?

Automatische voertuigen staan volop in de belangstelling en de techniek ontwikkelt zich snel. De mogelijkheden lijken rooskleurig; het verminderen van het aantal ongevallen, het bieden van vervoer voor iedereen en het verminderen van de uitstoot. In het beginstadium leek de focus met name te liggen op het ontwikkelen van automatische privé voertuigen, maar inmiddels staat ook automatisch OV volop in de belangstelling.

In Nederland zijn allerlei pilots ontwikkeld met automatische voertuigen/shuttles. Om een beeld te krijgen van de actuele ontwikkelingen, de plannen en de resterende onderzoeksvragen, is onderzoek uitgevoerd op basis van gesprekken met de OV-autoriteiten van Nederland. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de kansen en bedreigingen van het Nederlandse OV en hoe zij denken dat automatische voertuigen daaropin kunnen spelen. Tevens is gesproken over de haalbaarheid, visies, risico’s en zijn kennishiaten achterhaald. Ten slotte zijn ook alle (potentiële) pilot locaties in kaart gebracht.

Lees het CVS paper met Reanne Boersma en Arthur Scheltes hier: PAPER en PRESENTATIE

Het verbeteren van de last-mile in een OV reis met automatische voertuigen

De last-mile in een openbaar vervoer (OV) reis is een van de meest hinderlijke gedeelten van een reis per OV. Hierdoor is het OV veelal niet in staat om te kunnen concurreren met de auto. De oorzaak kan deels worden gevonden in het gebrek aan flexibiliteit en de lage snelheden die de veelal conventionele vervoersmiddelen op de last-mile kenmerken. Recente technologische ontwikkelingen maken innovatieve vraaggestuurde vervoersconcepten met zelfrijdende voertuigen mogelijk. Deze zijn onafhankelijk van vaste infrastructuur en zouden ideaal op de last-mile ingezet kunnen worden, om zo het diffuse patroon en lage vervoersvolume efficiënt te bedienen.

Om de vervoerwaarde en de prestatie van een vraaggestuurd vervoersysteem met zelfrijdende voertuigen op de last-mile te bepalen is als case: Station Delft-Zuid – TU Delft gekozen. Bij een vervoerwaarde studie met dergelijke innovatieve techniek wordt verwacht dat psychologische factoren, naast de puur instrumentele aspecten, expliciet een rol spelen in de vervoerwijzekeuze van reizigers. Het meenemen van deze preferenties is daarom van belang, teneinde de vervoerwaarde niet substantieel te over- of onderschatten. In dit paper zijn de uitkomsten van twee onderzoeken gecombineerd, een instrumenteel onderzoek (simulatiemodel + enquête) naar de vervoerwaarde van een systeem van zelfrijdende voertuigen en een stated preference (SP)-experiment om de invloed van diverse psychologische factoren op de vervoerwaarde te bepalen.
De resultaten laten zien dat er een aanzienlijke vervoerwaarde bestaat voor zelfrijdende voertuigen op de last-mile, te weten 57% van de steekproefpopulatie. Met het simulatiemodel zijn diverse ITS maatregelen gesimuleerd, deze maatregelen omvatten wijzigingen in de netwerkstructuur, voertuiggedrag en het reizigersgedrag.
De prestatie van het last-mile systeem, bleek veelal positief beïnvloedt te worden door bovenstaande maatregelen. Effecten werden gemeten in een vergroting van de systeemcapaciteit, een reductie van de gemiddelde wachttijd ofwel van de gemiddelde reistijd. Het parallel toepassen van deze maatregelen realiseert een aantrekkelijkere concurrentiepositie ten opzichte van de conventionele vervoerswijzen. De meest kenmerkende maatregel, het strategisch plaatsen van voertuigen, op locaties voorafgaand aan het ontstaan van vervoersvraag laat een reductie in de gemiddelde wachttijd van 40% zien.
Uit het SP-experiment blijkt dat de attitudes ‘duurzaamheid’ en ‘vertrouwen’ de twee belangrijkste aspecten zijn in de vervoerwijzekeuze, terwijl de in-voertuigtijd niet minder negatief wordt ervaren dan in een door de reiziger gereden carsharing systeem. Dit suggereert dat de gebruikelijk genoemde voordelen van zelfrijdende voertuigen wellicht nog niet worden ervaren door de reiziger van vandaag, en illustreert het belang om hier aandacht aan te schenken voor een succesvolle implementatie van zelfrijdende voertuigen.

Lees het CVS paper HIER

Zie de CVS presentatie HIER

Self driving solutions and public transport

The development of self-driving solutions is growing exponentially. Major industries are developing vehicles, sensors and mapping systems that help to achieve the goal of driverless mobility. How can we prepare the city for these self-driving solutions? And in what ways can a city benefit from these solutions? What are the possibilities and challenges of the realization of the self-driving car as a last-mile option in Amsterdam?

Part of the discussion was on the (new) role of public transport: will it dissapear completely of will business remain as usual? Major question is what do we want to achieve in our cities and what means do we have to get to that point? We should look at the strengths of all modes and find the optimal mix. Stop to stop mass transport is the stregth of public transport, the bike plays a major role in short distances and access to these stops. So the first potential role for automated vehicles might be in egress transport?

See the presentations and discussion HERE

Opportunities and challenges for automated vehicles (individual, public and freight transport)

Since several years many developments regarding self-driving, automated vehicles (AVs) take place. Within the coming years it is expected that automated vehicles are becoming part of our transportation system. Therefore it’s becoming more and more important for policy makers to get insights into the state-of-the-art developments around AVs, in order to foster applications of AVs which are promising from a societal point of view and to take these developments into consideration during the decision-making process.

Definition and function of automation
Automation in this study refers to the transport system including all of its components, such as vehicles, drivers, users, infrastructure, information systems and applications. The level in which the driver is still ‘in the loop’ is used in order to discriminate between the different levels of vehicle automation: driver assistance (level 1), partial automation (level 2), conditional automation (level 3) and high/full automation (level 4).
In this study, our aim is to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats related to different applications of automation for autonomous private vehicles, freight transport and handling, and public transport. The potential of different applications of AVs in the Zuidvleugel in this study is strictly considered from a societal perspective (demand driven), in which AVs have a societal contribution to answer challenges the Zuidvleugel will face the upcoming years. Each application of automation is analyzed based on its functional ability to contribute to more agglomeration power of the Randstad Zuidvleugel, which in turn can improve the position of the Randstad Zuidvleugel relative to other European metropolitan areas.

Conclusions
We can conclude that a variety of (developments of) applications of automation exist in the Netherlands and worldwide regarding autonomous vehicles, freight and public transportation. We see several opportunities for the Zuidvleugel to benefit from these developments. Some of them are relevant for the short term (4 years), whereas other developments need more time to may be applied.

Read more: Essay TU Delft and Presentation workshop automated vehicles

© 2011 TU Delft