Niels van Oort

Public transport researcher

HUBgebruiker als uitgangspunt voor ontwerp

Mobiliteitshubs lijken het nieuwste wapen in de strijd om mobiliteit duurzamer en aangenamer te maken. Maar voor wie maken we die hubs?

Lees het hele onderzoek van Jarco Vianen HIER

EenVandaag over structurele gedragsveranderingen treinreizigers na Corona

Bijdrage aan EenVandaag reportage over de toekomst van OV, met resultaten uit ons Corona onderzoek TU Delft ism NS over structurele gedragsveranderingen. Ook pleidooi voor bredere blik op de waarde van OV, met oa aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit:

TV reportage

Artikel

Meer inzichten uit ons Corona onderzoek: HIER

Podcast Mobility Innovators: Human-centered design for Smart Public Transport

Technology and New mobility are reshaping urban transportation in cities. Human-centric design is key to the quality of life in cities, putting people at the heart of urban transport planning. All stakeholders, including academia, will play a key role to reshape the future of mobility.

Listen to the podcast of Mobility Innovators with Niels van Oort:

04:00 Service reliability in public transport

07:40 About Smart Public Transport Lab at Delft University

14:00 How to run LRT system in the cities efficiently

20:20 Digital Inequality in Transport Services

28:50 Tesla predication on Self Driving Vehicles

34:50 MaaS from the passengers’ perspective

38:30 First & Last miles connectivity

44:54 Use of Big Data to improve services

49:05 Role of academia in the new world

Find more details about the discussed topics here:

Digital inequality (literature review paper)

Service reliability (podcast and papers)

5E model of wider impacts of public transport (book chapter 6, page 112-)

Light rail, lessons from 61 cities (book)

Bicycle+transit combination (podcast+papers)

Potential of on-demand services for urban travel (Flex-OV)

On-demand mobility services are promising to revolutionise urban travel, but preliminary studies are showing that they may actually increase the total vehicle miles travelled, thereby worsening road congestion in cities. In this study, we assess the demand for on-demand mobility services in urban areas,using a stated preference survey, to understand the potential impact of introducing on-demand services on the current modal split. The survey was carried out in the Netherlands and offered respondents a choice between bike, car, public transport and on-demand services. 1,063 valid responses are analysed with a multinomial logit and a latent class choice model. By means of the latter, we uncover four distinctive groups of travellers based on the observed choice behaviour. The majority of the sample (55%) are avid cyclists and do not see on-demand mobility as an alternative for making urban trips. Two classes (27% and 9% of the sample) would potentially use on-demand services: the former is fairly timesensitive and would thus use on-demand service if they were sufficiently fast. The latter class however is highly cost-sensitive, and would therefore use on-demand mobility primarily if it is cheap. The fourth class (9%) shows very limited potential for using on-demand services.

Read the paper by Nejc Geržinič HERE

Amsterdam North/South metro line impact study

The four-year study conducted by TU Delft, AMS Institute and others into the transport-related, spatial and economic effects of the North/South metro line is now complete and was presented to Amsterdam’s regional and City councils end of 2021.

Find the final policy report here HERE

Find the main TU Delft research findings HERE

Find the interactive visualisations of the GVB timetable and anonymous passenger data before and after HERE

Find all research papers and reports HERE

MSc thesis Simon van Hees: Regional Travel Time and Transfer Impacts of the Noord/Zuidlijn using Interoperable Smart Card Data

‘Hubs, van belofte naar werkelijkheid’

Zijn hubs dé toekomst in de mobiliteit? Is het wel echt zo’n slimme oplossing zoals we de laatste tijd vaak horen, of is het eigenlijk alleen maar een hype? Hierover schreven Iris van Gerrevink, Roderick Tingen, Kees van Son (AT Osborne) en Niels van Oort (TU Delft) recent een artikel voor VNG Magazine en een vierdelige blogserie. Iedere blog focust op een ander type hub en geeft aanbevelingen aan beleidsmakers over hoe ze kunnen werken aan het waarmaken van de beloftes:

Artikel in VNG Magazine: “De Hubtopie”

Deel 1 door Iris van Gerrevink: Komt de hub in de buurt?

Deel 2 door Roderick Tingen: De boer op met de hub

Deel 3 door Kees van Son: De logistieke hub tegen een lading met lucht

Deel 4 door Niels van Oort: Google wat is een hub?

Ex-post evaluatie van mobiliteitshubs: Een kwalitatieve studie naar de factoren die het gebruik en de effecten van mobiliteitshubs beïnvloeden

Mobiliteitshubs zijn een veelbelovend concept dat steeds meer aandacht krijgt. Zo zijn er in de afgelopen twee jaar ongeveer 150 buurtmobiliteitshubs geopend in Nederland. Buurtmobiliteitshubs, een plek waar een aantal verschillende (deel)voertuigen worden aangeboden, worden gezien als een ondersteuner en versterker van deelmobiliteit. Zo kunnen deelmobiliteit en mobiliteitshubs aantrekkelijke alternatieven bieden voor privé voertuigen en bijdragen aan gemeentelijke beleidsdoelen. Vier grote thema’s zijn hierin te onderscheiden. Meestal gaat het over een verbetering in de openbare ruimte, duurzaamheidsdoelstellingen, reductie van privéauto’s en ambities wat betreft bereikbaarheid.

Lees meer over het onderzoek van Iris van Gerrevink in haar CVS paper en CVS presentatie.

Deelvervoer in de provincie Utrecht: het potentieel gebruik in combinatie met OV.

De provincie Utrecht wil de verwachte reizigersgroei in het OV het hoofd bieden door in te zetten op meer kwaliteit voor de reiziger, duurzame en innovatieve mobiliteits-oplossingen en per gebied te kiezen voor de meest geschikte combinatie van vervoerwijzen. Hierbij past dit gebruikersonderzoek naar hoe lokaal OV (stad- en streekvervoer met bussen en trams) en deelmobiliteit in het voor- en natransport elkaar kunnen versterken. Dit sluit aan op het wetenschappelijk kennishiaat; er is helaas nog weinig bekend over het gebruik van deelvervoer in multi-modale ketens.

Lees meer over dit onderzoek van Roy van Kuijk in het CVS artikel HIER en presentatie HIER

Automation in public transport: Lessons learnt from pilots and research

Find the presentation by Bart van Arem and Niels van Oort at the Conference on
Autonomous Vehicles and Public Transport in Europe HERE

More details in this paper by Irene Zubin et al. HERE and work by Martijn Holtestelle HERE

Public Transport Reliability: podcast and book chapter

This podcast and book chapter discuss the elements of service reliability, the impact of service reliability on passengers, indicators that are used to measure reliability and variability, and how to make improvements. In this episode of the podcast Niels van Oort talks about the research behind the handbook chapter, including his PhD thesis and subsequent work. Some of the topics discussed are: the factors that can impact service reliability; the need for perspectives across strategic, tactical and operational levels; and bridging the gaps between front-line staff, management and researchers.  Data sets, modelling and the practicality of optimal solutions are also discussed.

Learn more via http://publictransportresearchgroup.info/portfolio-item/rt35-niels-van-oort-public-transport-reliability/

© 2011 TU Delft