Recent Comments

  Posts tagged Value

  Light rail lessons learnt worldwide

  Light rail has several potential benefits, both from a mobility and urban quality perspective. However, not all light rail systems are a success and there is much debate about the costs. Niels van Oort, co-director of the Smart Public Transport Lab at TU Delft, investigated 61 cases worldwide and will share his findings on the wider benefits of light rail.

  Find the presentation of the Spårvägsforum 2019 in Uppsala HERE

  Duurzame ontwikkeling van steden: Lessen uit 61 light rail projecten

  Stedelijke openbaar vervoer, zoals light rail, draait om veel meer dan alleen ‘vervoer’, ‘vervoerswaarde’, of ‘snelheid’. In deze paper wordt gepoogd light rail (en ook hoogwaardige bus) in een omvattend, maatschappelijk perspectief te plaatsen, teneinde de bredere baten voor steden te kunnen achterhalen.

  Lees meer in het CVS paper met Rob van der Bijl: paper en presentatie

  E-bussen laden zorgt voor nieuw spanningsveld op busstations

  Om de bijdrage van transport aan de opwarming van de aarde te minimaliseren en de leefbaarheid in onze woonomgeving te verbeteren groeit de wereldwijde vloot zero-emissiebussen snel. Zero emissiebussen dragen bij aan een duurzame en leefbare woonomgeving. Uit dit onderzoek blijkt echter dat inzet van zero emissiebussen ook gepaard gaat met hogere kosten en meer onbetrouwbaarheid van de dienstregeling voor de reiziger. De investeringskosten zijn hoger dan bij ‘oude vertrouwde dieselbussen’. Exploitatie met elektrische bussen is tot 70% goedkoper dan dieselbussen, maar deze winst is niet genoeg om de toename in investeringskosten te neutraliseren. Tot op heden is de capaciteit van batterijen onvoldoende om bussen van begin tot einde dienst zonder tussentijds laden in te zetten. Tussentijds laden in de garage kost echter tijd en extra voertuigbewegingen en is daarom onwenselijk. Om die reden is het aan te raden batterijen te laden op busstations.

  Lees meer in het CVS paper met Max Wiercx en Raymond Huisman: Paper en Presentatie

  Masterclass Toekomst van het OV Ministerie I en W

  In de Masterclass van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigen Henk Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Niels van Oort (Technische Universiteit Delft) zich over ontwikkelingen in het openbaar vervoer. ‘Het is aan ons, wetenschappers, om de ontwikkelingen, effecten en kansen in het OV in kaart te brengen. IenW kan met pilots een aantal lessen leren om MaaS te stimuleren. IenW-ers moeten niet onderschatten welke voorbeeldrol ze vervullen.’

  Bekijk het interview en de presentatie

  Improving railway passengers experience: two perspectives

  This paper describes two perspectives to improve the passenger experience. The passenger satisfaction pyramid is introduced, consisting of the base of the pyramid (dissatisfiers) focusing on time well saved and the top of the pyramid (satisfiers) aiming at time well spent. The challenge in planning and design of public transport services is to find the most efficient (set of) design choices. Depending on the context this might either mean focusing on the top or on the bottom of the pyramid. We found that influencing and enhancing the qualities of the satisfiers is far more important than traditional studies showed us. For stations, regression analyses show that dissatisfiers are responsible for explaining almost half of the total score of the station and satisfiers are responsible for the other half of the scores passengers give for the station. We still have to put a lot of energy in getting the basics right, starting in the planning phase, but then we are not allowed to lean back. We have to keep investing in qualities like ambience, comfort and experience which makes the customers truly happy at the end of the day.

  Read our paper HERE and find the presentation HERE

  Van B naar Anders

  Op woensdag 30 mei organiseerde de Rli naar aanleiding van zijn advies een symposium. Tijdens dit symposium is het advies toegelicht en met betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij de toekomst van mobiliteit en infrastructuur, de bestuurlijke praktijk en bij innovatie en verduurzaming van ons mobiliteitssysteem.

  Vind alle bijdragen en verslag HIER

  De presentatie over de toekomst van mobiliteit van Niels van Oort vind je HIER

  Wat gaat MaaS ons brengen?

  MaaS congres 2018: Niels van Oort is assistant professor public transport aan de TU Delft en doet onderzoek naar de effecten van nieuwe vervoerssytemen. Hij gaat de mogelijke impact van MaaS op reizigers en maatschappij toelichten, met voorbeelden van verschillende pilots en onderzoeken.

  Zie HIER zijn bijdrage aan het MaaS congres 2018

  The wider benefits of high quality of public transport for cities

  The full value of public transport is often underestimated. The 5E framework, consisting of effective mobility, efficient city, economy, environment and equity supports assessing and quantifying this value. This paper presents the framework and a wide selection of sources illustrating the wider benefits of high quality of public transport for cities.

  Find our ETC conference paper HERE

  The wider benefits of high quality public transport for cities

  The true value of public transport is often underestimated systematically while assessing transit impacts of proposed projects. During the planning and assessment of new or improved connections, infrastructure or services, often only the costs of operations, construction and the revenues with regard to fares and travel time savings are accounted for. This approach provides insights into the performance of public transport to some extent, but disregards many other (positive) effects the provision of public services has. Many of which impose an advantage over competing modes of transport. This could result in the postponement or even cancellation of plans, as means are scarce and invested where gains are directly visible. Thus, to enable a fairer assessment of public transport plans, more insight is required into the wider benefits of its operations and impacts on passengers and the environment.

  To gain these insights, we developed a methodology to quantify the value of public transport using the five E’s: Effective mobility, Efficient city, Economy, Environment and Equity. Together these aspects provide a better indication of all potential benefits of public transport.

  © 2011 TU Delft