Posts tagged Value

Van B naar Anders

Op woensdag 30 mei organiseerde de Rli naar aanleiding van zijn advies een symposium. Tijdens dit symposium is het advies toegelicht en met betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij de toekomst van mobiliteit en infrastructuur, de bestuurlijke praktijk en bij innovatie en verduurzaming van ons mobiliteitssysteem.

Vind alle bijdragen en verslag HIER

De presentatie over de toekomst van mobiliteit van Niels van Oort vind je HIER

Wat gaat MaaS ons brengen?

MaaS congres 2018: Niels van Oort is assistant professor public transport aan de TU Delft en doet onderzoek naar de effecten van nieuwe vervoerssytemen. Hij gaat de mogelijke impact van MaaS op reizigers en maatschappij toelichten, met voorbeelden van verschillende pilots en onderzoeken.

Zie HIER zijn bijdrage aan het MaaS congres 2018

The wider benefits of high quality of public transport for cities

The full value of public transport is often underestimated. The 5E framework, consisting of effective mobility, efficient city, economy, environment and equity supports assessing and quantifying this value. This paper presents the framework and a wide selection of sources illustrating the wider benefits of high quality of public transport for cities.

Find our ETC conference paper HERE

The wider benefits of high quality public transport for cities

The true value of public transport is often underestimated systematically while assessing transit impacts of proposed projects. During the planning and assessment of new or improved connections, infrastructure or services, often only the costs of operations, construction and the revenues with regard to fares and travel time savings are accounted for. This approach provides insights into the performance of public transport to some extent, but disregards many other (positive) effects the provision of public services has. Many of which impose an advantage over competing modes of transport. This could result in the postponement or even cancellation of plans, as means are scarce and invested where gains are directly visible. Thus, to enable a fairer assessment of public transport plans, more insight is required into the wider benefits of its operations and impacts on passengers and the environment.

To gain these insights, we developed a methodology to quantify the value of public transport using the five E’s: Effective mobility, Efficient city, Economy, Environment and Equity. Together these aspects provide a better indication of all potential benefits of public transport.

© 2011 TU Delft