Posts tagged stated preference

Wat gaat MaaS ons brengen?

MaaS congres 2018: Niels van Oort is assistant professor public transport aan de TU Delft en doet onderzoek naar de effecten van nieuwe vervoerssytemen. Hij gaat de mogelijke impact van MaaS op reizigers en maatschappij toelichten, met voorbeelden van verschillende pilots en onderzoeken.

Zie HIER zijn bijdrage aan het MaaS congres 2018

Nieuwe lessen over de potentie van Fiets en OV

Het combineren van fiets en openbaar vervoer is een duurzame oplossing voor de (mobiliteits)uitdagingen in zowel stedelijke gebieden als daarbuiten. Er is een revival van de fiets gaande en ook hoogwaardig openbaar vervoer rukt op. De keten van fiets mét openbaar vervoer combineert de voordelen van beide systemen: De fiets zorgt voor fijnmazige ontsluitingen van herkomst en bestemmingen, is milieuvriendelijk en stimuleert een gezonde leefstijl. Voor wat betreft OV neemt de kwaliteit de laatste jaren sterk toe door de introductie van hoogwaardig OV (HOV): snelle, frequente en betrouwbare bus- tram- en metrolijnen met een hoog comfortniveau. Voorbeelden zijn R-Net, Randstadrail en Q-Link. De halteafstanden van deze systemen zijn relatief hoog, waardoor de fiets een belangrijke rol speelt in de gebiedsontsluiting.
Om het succes van de fiets en OV verder uit te bouwen is kennis nodig over hoe de mobilist zich nu en in de toekomst beweegt: Wat zijn de succesfactoren, welke voorwaarden spelen een rol en waarom worden bepaalde keuzes gemaakt, bijvoorbeeld. Dit paper laat de resultaten zien van vier TU Delft onderzoeken op dit gebied. Belangrijkste, nieuwe inzichten zijn bijvoorbeeld dat het invloedsgebied van HOV haltes tot 4x groter is ten opzichte van “gewoon’’ OV. Verder blijkt dat treinreizigers bereid zijn ca. 6 min. extra te fietsen naar een station waar ze een directe trein kunnen nemen naar hun bestemming (in plaats van met een overstap). Tot slot blijkt dat de huidige groep fiets-OV’ers in te delen is in 7 groepen, waarvan de middle-aged male professionals de grootste zijn en de gepensioneerden de kleinste. De resultaten zijn de basis voor verder onderzoek en toepassing om te komen tot een optimaal Fiets-OV netwerk.

Lees het hele CVS paper HIER
De presentatie is HIER beschikbaar

Opportunities for the Combined Bicycle and Transit Mode

Around the world cities face negative effects generated by increasing mobility needs. To tackle these issues, mobility should be environmental and spatial friendly. Combining bicycle and public transport into a ‘bicycle + transit mode’ will create a synergy with the best of both worlds: superb door-to-door accessibility offered by the bicycle and a large spatial reach from transit modes. These complemented modes combined easily challenge private carsin terms of speed as well accessibility.

Research regarding the users and trip types of the bicycle and transit mode is largely missing. This is unfortunate, since understanding both user and trip characteristics is of the utmost importance to improve the share of the bicycle and transit mode. Policy-makers can make concrete decisions on infrastructure and service investments only when the gap between the aforementioned societal need and scientific knowledge is filled.

The main analysis in the study is based on data from the Netherlands. The Netherlands is one of the countries with a head start regarding the use of the bicycle + transit mode. A one-day trip diary survey, representative of the population of the Netherlands, with more than 250,000 respondents who made nearly 700,000 trips over the course of 6 years (2010-2015), is used to derive important trip and user characteristics of the bicycle + transit mode. Finally, latent class cluster analysis is applied to find prototypical users of this mode on the basis of their socio-demographic attributes.

It is, for example, found that the most important purposes of the bicycle and transit mode are work or education, typically involving relatively long distances. Bicycle and transit-potential for other transit network levels, such as metros and bus rapid transit can be found. Moreover, seven unique user groups – from middle-aged professionals to school children – are identified, and their different travel behaviour is discussed.

Urban Demand Responsive Transport in the Mobility as a Service ecosystem: its role and potential market share

Mobility as a Service (MaaS) is entering the transportation market. MaaS aims at the full
integration of the existing transportation services and it offers tailored mobility packages to
the user. In MaaS ecosystems, on-demand services play an important role as complement to
public transport due to their flexibility. However, to date, most attention has been placed on
individual on-demand services. This study focuses on Demand Responsive Transport (DRT):
collective on-demand services. Using an on-line survey, we analysed the characteristics of
the respondents who chose different modes of transport among their selected modes.
Results find a distinctive pattern in the willingness of users to use different modes, with
different levels in what could be considered as a multimodality ladder. The different rungs of
it would be: 1st car (if available), 2nd public transport, 3rd DRT and 4th taxi-like services.
This way, a person standing on the third rung would include car, public transport and DRT in
their consideration set, but not taxi. This finding suggests that, if implemented in the right
way, DRT services can attract a larger number of users than taxi-like services, especially in a
MaaS ecosystem where initial barriers to try this service can be lessened.

Find the paper presented by Maria Alonso Gonzalez at the Thredbo conference in Stockholm HERE

© 2011 TU Delft