Recent Comments

  Posts tagged light rail

  Light rail lessons learnt worldwide

  Light rail has several potential benefits, both from a mobility and urban quality perspective. However, not all light rail systems are a success and there is much debate about the costs. Niels van Oort, co-director of the Smart Public Transport Lab at TU Delft, investigated 61 cases worldwide and will share his findings on the wider benefits of light rail.

  Find the presentation of the Spårvägsforum 2019 in Uppsala HERE

  Duurzame ontwikkeling van steden: Lessen uit 61 light rail projecten

  Stedelijke openbaar vervoer, zoals light rail, draait om veel meer dan alleen ‘vervoer’, ‘vervoerswaarde’, of ‘snelheid’. In deze paper wordt gepoogd light rail (en ook hoogwaardige bus) in een omvattend, maatschappelijk perspectief te plaatsen, teneinde de bredere baten voor steden te kunnen achterhalen.

  Lees meer in het CVS paper met Rob van der Bijl: paper en presentatie

  Masterclass Toekomst van het OV Ministerie I en W

  In de Masterclass van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigen Henk Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen) en Niels van Oort (Technische Universiteit Delft) zich over ontwikkelingen in het openbaar vervoer. ‘Het is aan ons, wetenschappers, om de ontwikkelingen, effecten en kansen in het OV in kaart te brengen. IenW kan met pilots een aantal lessen leren om MaaS te stimuleren. IenW-ers moeten niet onderschatten welke voorbeeldrol ze vervullen.’

  Bekijk het interview en de presentatie

  Van B naar Anders

  Op woensdag 30 mei organiseerde de Rli naar aanleiding van zijn advies een symposium. Tijdens dit symposium is het advies toegelicht en met betrokkenen uit de mobiliteitswereld besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij de toekomst van mobiliteit en infrastructuur, de bestuurlijke praktijk en bij innovatie en verduurzaming van ons mobiliteitssysteem.

  Vind alle bijdragen en verslag HIER

  De presentatie over de toekomst van mobiliteit van Niels van Oort vind je HIER

  Wat is de waarde van Openbaar Vervoer?

  De waarde van openbaar vervoer wordt vaak te beperkt in beeld gebracht. Het draait vaak alleen om kosten van infrastructuur en exploitatie. Waarom eigenlijk? De waarde van ov is meer dan alleen de vervoerwaarde. 5xE is een betere manier om het ov op waarde te schatten voor Effectieve mobiliteit, een Efficiënte stad, Economie, milieu (Environment) en sociale cohesie (Equity).

  Lees hier het artikel in OV-Magazine

  Logo 5xE-02

  Transport Thursday: Investing in cities

  In recent years, state-of-the-art public transport, including light rail, has seen strong worldwide growth. Increasing numbers of different types are emerging, both on the drawing board and on the streets. What lessons can we learn from all of these ideas and projects? Rob van der Bijl, Bert Bukman and Niels van Oort conducted research into 47 light-rail projects in the Netherlands and elsewhere and wrote a book on this entitled, ‘Investeren in de stad. Lessen uit 47 light rail projecten ‘ (‘Investing in the city. Lessons from 47 light-rail projects’). On this special Transport Thursday, they will be sharing their most important lessons and experiences (from decision-making through to operation) in achieving successful state-of-the-art public transport, a key driver in our new smart cities.

  Check our presetation: Transport Thursday Van Oort 2015

  Nieuw boek: Investeren in de stad; lessen uit 47 light rail projecten

  Dit boek is een pleidooi voor investeren in de stad door middel van hoogwaardig OV, en in het bijzonder light rail. De economische en sociale betekenis van steden is groter dan ooit, terwijl het belang van duurzame ontwikkeling in toenemende mate wordt onderkend. Stedelijke bereikbaarheid per rail of met hoogwaardig busvervoer biedt bij uitstek mogelijkheden voor de totstandkoming van succesvolle steden. Dergelijke steden zijn goed bereikbaar, hebben een hoge ruimtelijke kwaliteit en hun economie gedijt binnen optimale infrastructurele condities. Succesvol ontsloten en verbonden met hun omgeving kunnen deze steden hun sociale barrières slechten en met hun infrastructuur uitstootvrije, duurzame mobiliteit faciliteren.

  In Nederland is de afgelopen jaren gewerkt aan een reeks stedelijke OV-projecten. Met wisselend succes. Veel nieuwe stedelijke railinfrastructuur is gerealiseerd, maar veel projecten zijn ook mislukt, soms zelfs na jarenlange voorbereiding. In dit boek worden 47 casussen tegen het licht gehouden, waaronder drie grote projecten in Nederland: RandstadRail in de stedelijke regio van Rotterdam en Den Haag, Uithoflijn in Utrecht en de Groningse RegioTram. Uit het slagen en falen van deze projecten zijn lessen te leren waaraan geen enkele bestuurder, politicus, ambtenaar en wetenschapper zich kan onttrekken.

  Het boek ‘Investeren in de stad. Lessen uit 47 light rail projecten’ van Rob van der Bijl, Bert Bukman en Niels van Oort is een uitgave van Milete Media.
  Het geïllustreerde boek telt 174 pagina’s en kost € 34,50. Het is te bestellen via robvanderbijl@gmail.com

  Light rail implementation: success and failure aspects of Dutch light rail projects

  Light rail has been successfully implemented in many urban regions worldwide. Although light rail has been a proven transport concept in many cities, there is much debate on the (societal) cost-benefit ratio of these systems. In addition to the success stories, several light rail projects were not that successful or even failed. In recent years, many light rail plans have been cancelled in The Netherlands, some after many years of planning and some even after the start of the tendering process or during trial operation. We want to know why this happened, so we will be able to support future design and decision making. This paper describes our research aiming at the answer to the question: what are the success and failure factors of light rail planning based on the Dutch experiences? This research has been performed as a survey, in which we investigated five projects, being light rail projects in the Netherlands (and one reference project in France) that either succeeded or failed in different project stages. The main conclusion is that several, multidisciplinary factors make a success or failure out of a light rail project. Projects do not fail just because a lack of funding, small political support or technical obstacles only. Rather than that, a combination of factors causes projects to fail. Subsequently, projects will only be successful if they are based on more than one success factor. Just a high potential ridership or political support is for instance not enough to guarantee a project to succeed.

  Read the paper: TRB2015

  EMTA Report: Light rail explained

  The need for viable, cost effective and attractive public transport in high-density areas is immanent. Transport Authorities have a responsibility to foster innovations in urban transport and look at smart replies to match the growth of demand for quality mass transit. A good living climate, economic efficiency, social inclusion, sustainability and competitiveness depend on the capacities of a city to invest in high quality transport services. The authors of this paper explain what especially in urbanised areas should be main reasons to persuade cities to improve accessibility and liveability by engage and develop a light rail solution. It comes down to a very basic question: “why light rail?” or more in general “why chose for high quality public transport?”.

  In a thorough evidence-based description Rob van der Bijl and Niels van Oort demonstrate how it has been overlooked that light right rail does not only provide benefits that are obvious to all, like speed and comfort,
  but that in cost-benefit terms also reliability of service should be valued in money. Efficiency benefits
  thereby are incomplete and therefore impeded chances on smart light rail realisation. If taken into
  account the social context of projects and awareness of the influence of the difference in types of
  legal context, governance and institutional legacy a transformation of urban networks by light rail
  can be an asset to spatial urban revival. The Light Rail can be an impetus to the urban quality of
  life and more importantly provide a sustainable way of accommodating mobility needs of city
  denizens and visitors.

  Read the full report: EMTA Report

  Big data supports light rail business case

  Transport planners are starting to consider how “big data” retrieved from passenger smart cards, computers and mobile phones could improve the design of urban rail networks and timetables, and improve operations by predicting ridership. Niels van Oort, assistant professor at Delft University of Technology, and consultant at Goudappel Coffeng, explains how big data was utilised to support the business case for a proposed light rail line in Utrecht.

  Read the full article: Internation Railway Journal (URL) or Internation Railway Journal (PDF)

  © 2011 TU Delft